Frekvencie a kanály

474 MHz-CH 21

482 MHz-CH 22

490 MHz-CH 23

498 MHz-CH 24

506 MHz-CH 25

514 MHz-CH 26

522 MHz-CH 27

530 MHz-CH 28

538 MHz-CH 29

546 MHz-CH 30

554 MHz-CH 31

562 MHz-CH 32

570 MHz-CH 33

578 MHz-CH 34

586 MHz-CH 35

594 MHz-CH 36

602 MHz-CH 37

610 MHz-CH 38

618 MHz-CH 39

626 MHz-CH 40

634 MHz-CH 41

642 MHz-CH 42

650 MHz-CH 43

658 MHz-CH 44

666 MHz-CH 45

674 MHz-CH 46

682 MHz-CH 47

690 MHz-CH 48

698 MHz-CH 49

706 MHz-CH 50

714 MHz-CH 51

722 MHz-CH 52

730 MHz-CH 53

738 MHz-CH 54

746 MHz-CH 55

754 MHz-CH 56

762 MHz-CH 57

770 MHz-CH 58

778 MHz-CH 59

786 MHz-CH 60

794 MHz-CH 61

802 MHz-CH 62

810 MHz-CH 63

818 MHz-CH 64

826 MHz-CH 65

834 MHz-CH 66

842 MHz-CH 67

850 MHz-CH 68

858 MHz-CH 69

Kontakt